1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens door de verantwoordelijke persoon

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en we danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan als u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn in dit verband alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geĆÆdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is easeframe, De Savornin Lohmanlaan 7, 3741TW Baarn, Nederland,  E-mail: info@easeframe.nl. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die als volgt te bereiken is:

Meneer Steph van Hoffe
De Savornin Lohmanlaan 7, 
3741TW Baarn, Nederland

E-mail: info@easeframe.nl

1.4 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter beschermig van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string “https://” en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde “server log files”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd van de toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in anonieme vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. Er vindt geen overdracht of ander gebruik van de gegevens plaats. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Hosting

Hosting door Shopify
 We gebruiken het winkelsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. Etage, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (“Shopify”), voor de hosting en de weergave van de onlineshop op basis van verwerking in onze opdracht. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. Shopify zorgt er door middel van passende technische en organisatorische maatregelen voor dat gegevens alleen binnen de EU/EER worden verwerkt. Wat betreft de theoretische mogelijkheid van toegang door de Canadese moedermaatschappij Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada; voor Canada geldt een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, waarin wordt verklaard dat een adequaat niveau van gegevensbescherming is gewaarborgd. Bezoek voor meer informatie over het privacybeleid van Shopify de volgende websites: https://www.shopify.de/legal/datenschutz en: https://help.shopify.com/de/manual/your-account/privacy/GDPR.

4) Cookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het gebruikte eindapparaat worden opgeslagen en door de browser worden bewaard. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Er zijn verschillende soorten cookies die voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

Sommige cookies zorgen ervoor dat ons aanbod goed werkt of dat u op uw eindapparaat wordt herkend na een succesvolle registratie (“noodzakelijke” cookies). Door het plaatsen van deze noodzakelijke cookies maken wij het voor u gemakkelijker om onze aanbiedingen te bezoeken en gebruik te maken van de daar beschikbare diensten. Wij plaatsen andere cookies om de voorkeuren van de gebruiker te analyseren en zo ons aanbod te verbeteren (“geavanceerde cookies”).

Wij plaatsen niet-essentiƫle cookies alleen met uw toestemming. Wanneer u ons aanbod voor de eerste keer bezoekt, verschijnt er een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u op de betreffende toestemmingsknop klikt, stemt u ermee in dat wij de respectievelijke geselecteerde cookies gebruiken, die telkens in de pop-up en in dit privacybeleid worden beschreven.

U kunt uw browser zo instellen dat u geĆÆnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wij willen u erop wijzen dat de functionaliteit van deze website beperkt kan zijn als cookies worden gedeactiveerd.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt wanneer “noodzakelijke” cookies worden gebruikt, is dit gebaseerd op de rechtsgrondslag van art. 6 lid 1 p. 1 sub f AVG op grond van gerechtvaardigde belangen van kwaliteitsborging en een technisch onberispelijke presentatie van de website. De verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van zogenaamde “geavanceerde cookies” is gebaseerd op uw toestemming (rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 S. 1 sub a AVG). Wij wijzen u erop dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

5) Contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 sub b van de AVG. Zo niet, dan vormt art. 6 lid 1 sub b a van de AVG de rechtsgrondslag. Dit is het geval indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenaccount en voor contractverwerking

Op grond van art. 6 lid 1 sub b van de AVG worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt indien u deze aan ons verstrekt met het oog op de uitvoering van een overeenkomst of de opening van een klantenaccount. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken ze voor de uitvoering van het contract. Na de volledige uitvoering van het contract of de verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of tenzij een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons is voorbehouden.

7) Gebruik van uw gegevens voor directe reclame

7.1 Aanmelding voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, zullen wij u regelmatig informatie sturen over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uw toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven uitdrukkelijk heeft bevestigd. Wij sturen u dan een bevestigingse-mail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wenst te ontvangen door op een geschikte link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw Internet Service Provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van inschrijving, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om u via de nieuwsbrief op een publicitaire manier te kunnen benaderen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die daartoe in de nieuwsbrief is opgenomen of door een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze verzendlijst voor nieuwsbrieven verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7.2 Verzenden van de elektronische nieuwsbrief naar bestaande klanten

Indien u ons bij de aankoop van producten of diensten uw e-mailadres heeft meegedeeld, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten, zoals reeds aangekochte goederen of diensten uit ons assortiment. Volgens Ā§ 7 lid 3 UWG (oneerlijke handelspraktijken) behoeven wij hiervoor uw toestemming niet te verkrijgen. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f, AVG. Indien u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij u geen e-mails sturen. U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel, door de aan het begin genoemde verantwoordelijke persoon hiervan in kennis te stellen. Hiervoor betaalt u alleen transmissiekosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar zal het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk worden stopgezet.

7.3 Het versturen van nieuwsbrieven via Klaviyo
Het verzenden van onze elektronische nieuwsbrief verloopt via Klaviyo, Inc., 125 Summer St, Floor 6 Boston, MA 02111 United States (https://www.klaviyo.com/), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze openbaarmaking geschiedt in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG en dient ons rechtmatig belang bij het gebruik van een promotioneel, veilig en gebruikersvriendelijk nieuwsbriefsysteem. 
Klaviyo gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te verzenden en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dat zijn beeldbestanden van ƩƩn pixel die op onze website worden opgeslagen. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbrief is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Met behulp van de web beacons creƫert Klaviyo automatisch algemene, niet-persoonlijke statistieken over de respons op nieuwsbriefcampagnes. Op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische evaluatie van de nieuwsbriefcampagnes voor de optimalisatie van de reclamecommunicatie en de betere afstemming op de belangen van de ontvanger, worden door de webbakens overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG ook gegevens van de betreffende nieuwsbriefontvanger (mailadres, tijdstip van het opvragen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) verzameld en gebruikt. Deze gegevens maken het mogelijk een individuele conclusie te trekken over de ontvanger van de nieuwsbrief en worden door Klaviyo verwerkt voor de geautomatiseerde aanmaak van statistieken die aantonen of een bepaalde ontvanger een nieuwsbrief heeft geopend.
Als u de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden wilt deactiveren, moet u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief.
 Ook Klaviyo mag deze gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG zelf gebruiken op basis van haar eigen legitieme belang bij het ontwerpen en optimaliseren van de dienst overeenkomstig de vraag en voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. Klaviyo gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om hen zelf te schrijven of om ze aan derden door te geven.
Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij met Klaviyo een overeenkomst inzake gegevensverwerking (“Data Processing Agreement”) gesloten op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonsgegevens aan Klaviyo mogelijk te maken. Deze overeenkomst inzake gegevensverwerking kunt u inzien op de volgende website: https://www.klaviyo.com/privacy/dpa/. Houd er rekening mee dat uw gegevens gewoonlijk worden overgebracht naar een server van Klaviyo in de VS en daar opgeslagen worden. Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, heeft de aanbieder de zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Unie toegepast. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractuele clausules. De bepalingen voor de gegevensbescherming kunt u hier inzien.

7.4 Reclame per post

Op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en, voor zover wij deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen in het kader van de contractuele relatie, uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroeps-, branche- of bedrijfsaanduiding op te slaan in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG en te gebruiken om u per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het bewaren en gebruiken van uw gegevens voor dit doel door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon.

7.5 – CleverPush
 U kunt zich aanmelden om onze pushmeldingen te ontvangen. Voor het verzenden van pushmeldingen gebruiken we de verzenddienst “CleverPush”, onder leiding van CleverPush UG (haftungsbeschrƤnkt), Tondernstr. 1, 22049 Hamburg (“CleverPush”). U ontvangt regelmatig informatie over onze aangeboden producten via onze pushmeldingen.
 Om u aan te melden, moet u het ontvangen van meldingen bevestigen in uw browser. Dit proces wordt gedocumenteerd en opgeslagen door CleverPush. Dit omvat de opslag van de inlogtijd en uw browser-ID of apparaat-ID. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om in geval van misbruik de processen te kunnen traceren en dient derhalve onze rechtsbescherming. Om pushmeldingen aan u te kunnen tonen, verzamelt en verwerkt CleverPush uw browser-ID namens ons, evenals uw apparaat-ID in het geval van mobiele toegang.
 Door u te abonneren op onze pushmeldingen, gaat u ermee akkoord deze te ontvangen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens na registratie voor onze pushberichten is, met uw toestemming, de volgende art. 6 lid 1 sub a AVG.
 CleverPush evalueert ook onze pushmeldingen statistisch. CleverPush kan dus zien of en wanneer onze pushberichten door u zijn weergegeven en aangeklikt.
Uw toestemming voor het bewaren en gebruiken van uw persoonsgegevens voor de ontvangst van onze pushberichten en de hierboven beschreven statistische verzameling kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen. Om de toestemming in te trekken, kunt u de daartoe bestemde instelling voor het ontvangen van pushberichten in uw browser wijzigen. Als u onze pushmeldingen gebruikt op een desktop-pc met het besturingssysteem “Windows”, kunt u zich ook afmelden voor onze pushmeldingen door met de rechtermuisknop te klikken op de betreffende pushmelding in de instelling die daar verschijnt. 
Uw gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens worden dus bewaard zolang het abonnement op onze pushberichten actief is. Via de volgende link wordt het proces uitgebreid uitgelegd: https://cleverpush.com/faq

7.6 Kennisgeving van beschikbaarheid van producten via e-mail

Indien wij in onze online winkel voor geselecteerde, tijdelijk niet beschikbare artikelen de mogelijkheid bieden om u per e-mail te informeren over het tijdstip van beschikbaarheid, kunt u zich abonneren op onze e-mail notificatiedienst voor de beschikbaarheid van producten. Wanneer u zich aanmeldt voor onze beschikbaarheidservice per e-mail, sturen wij u eenmalig een e-mailbericht over de beschikbaarheid van het specifieke artikel dat u hebt geselecteerd. De enige verplichte informatie voor de kennisgeving is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor de verzending van deze kennisgeving maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u een dergelijk bericht alleen sturen als u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u toestemming geeft voor het ontvangen van een dergelijk bericht. Wij sturen u dan een bevestigingse-mail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u een dergelijke kennisgeving wenst te ontvangen door op een geschikte link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG. Wanneer u zich inschrijft voor de kennisgeving van de beschikbaarheid, slaan wij uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw Internet Service Provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van inschrijving, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich abonneert op onze e-maildienst voor de beschikbaarheid van producten, worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de beschikbaarheid van een bepaald artikel in onze onlinewinkel. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de e-maildienst voor de beschikbaarheid van producten door een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze verzendlijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7.7 Mobiele Berichtenservice

We gebruiken sms om u informatie te geven over uw bestelling (bijv. verzendinformatie, bestelupdates, accountmeldingen) en marketingcommunicatie (bijv. winkelwagenherinneringen, productlanceringen, aanbiedingen). De sms-berichten worden verzonden via de tool Klaviyo (privacybeleid sectie 7.3).

Uw gebruik van de mobiele berichtenservice (de “Service”) betekent dat u instemt met de algemene voorwaarden onder dit Artikel 7.8 (“Mobiele Voorwaarden”). We kunnen de Service of een van de functies ervan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of annuleren. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij deze Mobiele voorwaarden ook te allen tijde wijzigen en het gebruik blijven maken van de Service na de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

We brengen geen kosten in rekening voor de Service, maar u bent verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen in verband met sms-berichten die door uw draadloze provider worden opgelegd. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn.

Tekstberichten kunnen worden verzonden met behulp van een automatisch telefoonkiessysteem of andere technologie. Uw toestemming voor het ontvangen van geautomatiseerde marketing tekstberichten is niet vereist als voorwaarde voor de aankoop van goederen of diensten. Als u zich heeft aangemeld, biedt de Service [ updates, waarschuwingen en informatie (bijv. bestelupdates, accountwaarschuwingen, enz.)][ promoties, specials en andere marketingaanbiedingen (bijv. winkelwagenherinneringen)] van air up door middel van sms-berichten via uw draadloze provider naar het mobiele nummer dat u heeft opgegeven. De frequentie van berichten varieert.

Sms het woord STOP naar +31 611361425 om op elk gewenst moment te annuleren. U ontvangt een eenmalige sms ter bevestiging van het afmelden. Als u geabonneerd bent op andere programma’s voor mobiele berichten van Air Up en wilt annuleren, dient u zich apart af te melden voor deze programma’s door de instructies in hun respectievelijke mobiele voorwaarden te volgen, tenzij de toepasselijke wetgeving anders vereist. Neem contact op met ons klantenserviceteam via het volgende formulier voor ondersteuning of hulp.

Wij kunnen de verkorte code of het telefoonnummer dat wij gebruiken om de Service te beheren te allen tijde wijzigen en zullen u van deze wijzigingen op de hoogte brengen. U erkent dat alle berichten, inclusief STOP- of HELP-verzoeken, die u naar een door ons gewijzigd verkort nummer of telefoonnummer stuurt, mogelijk niet worden ontvangen en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het honoreren van verzoeken in dergelijke berichten.

De door de Service ondersteunde draadloze providers zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-bezorgde berichten. U stemt ermee in ons een geldig mobiel nummer te verstrekken. U stemt ermee in om nauwkeurige, volledige en actuele informatie bij ons te bewaren met betrekking tot uw ontvangst van berichten.

U stemt ermee in ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor claims, aansprakelijkheid, schade of kosten van derden die voortvloeien uit uw gebruik van de Service of uit het feit dat u ons een telefoonnummer verstrekt dat niet van u is.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor mislukte, vertraagde of verkeerd geadresseerde aflevering van enige informatie die via de Service wordt verzonden, eventuele fouten in dergelijke informatie, en/of enige actie die u al dan niet onderneemt op basis van de informatie of de Service.

7.8 Qualtrics XM
Wij gebruiken een Experience Management Software van qualtrics XM, 10 York Road, Waterloo, Londen SE1 7ND, Engeland (ā€œqualtrics XMā€).
Wij gebruiken qualtrics XM, om enquĆŖtes en andere feedback-mechanismes op te stellen en te delen. Op deze manier ontvangen wij directe feedback van consumenten betreffende het merk air up.
Met dit doel wordt de verstrekte feedback in overeenstemming met de specificaties inzake gegevensbescherming aan qualtrics XM doorgegeven, zodat qualtrics XM de service kan uitoefenen.
Wanneer qualtrics XM gebruikt wordt om via de website van air up feedback van consumenten te verzamelen, loopt er een script via de Google Tag Manager, dat het mogelijk maakt om de inhoud van qualtrics XM slechts aan bepaalde personen door te geven (bijv. terugkerende vs. nieuwe klanten). Via dit script worden gegevens aan qualtrics XM overgedragen, waar ze worden opgeslagen en voor analyses ter beschikking staan. Mocht er feedback via een directe link naar een vragenformulier ingewonnen worden, dan slaat qualtrics XM de gegevens zonder de integratie van verdere diensten op hun servers op. Bij het gebruik van verdere diensten (bijv. van een CRM-systeem) voor de verspreiding van deze links kunnen bovendien gepseudonimiseerde gegevens via een URL-toevoeging (als ā€žembedded dataā€œ) aan qualtrics XM doorgegeven worden.
Voor dit doeleinde delen wij jouw persoonsgegevens (afhankelijk van het doel: klant-ID, actuele en eerdere besteldetails, gegeven antwoorden, taal van de website) in gecodeerde, gepseudonimiseerde vorm met qualtrics XM, zodat je onze Experience Management Software kunt gebruiken. De software draagt gegevens aan ons over, zodat wij door consumenten verstrekte feedback analyseren en op basis daarvan onze offerte kunnen verbeteren.
De verwerking van de gegevens gebeurt vrijwillig en alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming, conform art. 6 lid 1 pag.1 lit. a AVG.
Je kunt jouw toestemming voor de toekomst op ieder moment herroepen. (opt-out-link) Meer details over hoe qualtrics XM jouw persoonsgegevens verwerkt, vind je onder de volgende link in de privacyrichtlijn van qualtrics XM: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.
qualtrics XM plaatst cookies in jouw browsing wanneer je aan een enquĆŖte deelneemt; deze cookies zijn er in principe voor om het enquĆŖteverloop te registreren, zodat bijv. enquĆŖtes niet meervoudig uitgevoerd kunnen worden of de enquĆŖte na onderbreking op een bepaald punt weer voortgezet kan worden. Een gedetailleerde lijst met de potentieel gebruikte cookies vind je hier: https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-started/browser-cookies/?rid=ip&prevsite=de&newsite=uk&geo=DE&geomatch=uk#About

7.9 Usercentric :
wij gebruiken de toestemmingsbeheerdienst Usercentrics, Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 MĆ¼nchen, Duitsland (Usercentrics). Dit maakt het ons mogelijk de toestemming van de websitegebruikers voor de gegevensverwerking te verkrijgen en te beheren. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een juridische verplichting (art. 7 lid 1AVG), waaraan wij onderhevig zijn (art. 6 lid 1 pag. 1 lit. c AVG). Daarvoor worden de volgende gegevens verwerkt:
datum en tijdstip van de toegang browser-informatie apparaatinformatie geografische locatie cookie-voorkeuren URL van de bezochte pagina
De functionaliteit van de website is zonder de verwerking niet gegarandeerd. Usercentrics is ontvanger van uw persoonsgegevens en als opdrachtverwerker voor ons werkzaam. De verwerking vindt in de Europese Unie plaats. Verdere informatie over mogelijkheden tot bezwaar en opheffing tegenover Usercentrics vindt u op: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklaerung/.
De gegevens worden na afloop van 3 jaar gewist.

8) Gegevensverwerking voor bestellingsverwerking

8.1 Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan het met de levering belaste transportbedrijf doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de producten noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstverleners, zullen wij u daar hieronder uitdrukkelijk over informeren. De rechtsgrondslag voor het doorgeven van de gegevens is art. 6, lid 1 sub b AVG.

8.2 Gebruik van payment-dienstverleners (betaaldiensten)

– Amazon Pay
 Bij het kiezen van de betaalwijze “Amazon Pay” verloopt de betaling via de betalingsdienstverlener Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: “Amazon Payments”), aan wie wij uw tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met de informatie over uw bestelling doorgeven overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven met het oog op de verwerking van de betaling met de betalingsdienstverlener Amazon Payments en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Op de volgende website verkrijgt u meer informatie over de voorschriften inzake gegevensbescherming van Amazon Payments: https://pay.amazon.com/de/help/201751600
– Apple Pay
Als u kiest voor de betaalwijze “Apple Pay” van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, verloopt de betaling via de betaalmethode “Apple Pay” van uw iOS, watchOS of macOS eindapparaat via de debitering van een bij “Apple Pay” opgeslagen creditcard. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die in de hardware en software van uw toestel zijn ingebouwd om uw transacties te beschermen. Voor de vrijgave van een betaling is de invoer van een vooraf door u bepaalde code vereist, evenals de verificatie door middel van “Face ID” of “Touch ID” van uw eindapparaat.
 Met het oog op de verwerking van de betaling worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in gecodeerde vorm verzonden naar Apple. Apple codeert deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat het de gegevens verstuurt naar de betalingsdienstverlener van de betaalwijze die is opgegeven in Apple Pay en met de opgeslagen creditcard. De encryptie zorgt ervoor dat alleen de website via welke de aankoop is gedaan, toegang heeft tot de betaalgegevens. Nadat de betaling is verricht, verstuurt Apple ter bevestiging van de betaling het accountnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de bronwebsite.
 Als persoonsgegevens worden verwerkt tijdens de beschreven overdrachten, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd voor het doel van de betalingsverwerking in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub b AVG.
 Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, waaronder het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd en of de transactie succesvol is afgerond. Door de anonimisering wordt elke verwijzing naar een persoon volledig uitgesloten. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens voor de verbetering van “Apple Pay” en andere Apple-producten en -diensten.
 Als u Apple Pay op uw iPhone of Apple Watch gebruikt voor de aankoop, die u via Safari op een Mac gedownload heeft, communiceren de Mac en het machtigingsapparaat via een versleuteld kanaal naar de Apple-server. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat waarmee u persoonlijk geĆÆdentificeerd kan worden. U kunt de mogelijkheid voor het gebruik van Apple Pay op uw Mac deactiveren via de instellingen van uw iPhone. Ga naar “Wallet & Apple Pay” en deactiveer “Betalingen met Mac toestaan”.
 Meer informatie over gegevensbescherming bij Apple Pay vindt u op de volgende website: https://support.apple.com/de-de/HT203027
– Google Pay
 Als u kiest voor de betaalwijze “Google Pay” van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”), dan verloopt de betalingsverwerking via de “Google Pay”-app van uw mobiele apparaat dat minimaal met het androidbesturingssysteem 4.4 (“KitKat”) uitgerust is en met een NFC-functie door het debiteren van een creditcard die op het mobiele apparaat is opgeslagen, of een betaalsysteem dat op het apparaat geverifieerd is (bijv. PayPal). Voor de vrijgave van een betaling via Google Pay voor een bedrag hoger dan ā‚¬ 25 is de voorafgaande ontgrendeling van uw mobiele apparaat door de respectieve verificatiemaatregel (zoals gezichtsherkenning, wachtwoord, vingerafdruk of patroon) vereist.
 Met het oog op de verwerking van de betaling worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in gecodeerde vorm verzonden naar Google. Google verzendt dan uw in Google Pay ingevoerde betaalgegevens in de vorm van een uniek aan de bronwebsite toegekend transactienummer, dat wordt gebruikt om na te gaan of een betaling is verricht. Dit transactienummer bevat geen informatie over de echte betalingsgegevens van uw bij Google Pay opgegeven betaalmiddel, maar wordt aangemaakt en verzonden als eenmalig geldig numeriek token. Voor alle transacties via Google Pay treedt Google slechts op als tussenpersoon voor de verwerking van de betalingstransactie. De transactie wordt uitsluitend uitgevoerd in de relatie tussen de gebruiker en de bronwebsite door debitering van het bij Google Pay opgeslagen betaalmiddel. 
Voor zover bij de beschreven overdrachten persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt de verwerking uitsluitend met het oog op de betalingsverwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG.
 Google behoudt zich het recht voor om bij alle via Google Pay uitgevoerd transacties bepaalde transactiespecifieke informatie te verzamelen, op te slaan en te evalueren ten behoeve van de transactie. Dit omvat de datum, het tijdstip en het bedrag van de transactie, de locatie en beschrijving van de verkoper, een door de verkoper verstrekte beschrijving van de gekochte producten of diensten, foto’s die u bij de transactie hebt gevoegd, de naam en het e-mailadres van de verkoper en koper of verzender en ontvanger, de gebruikte betaalwijze, uw beschrijving van de reden voor de transactie en, indien van toepassing, de aanbieding die bij de transactie hoort.
 Volgens Google geschiedt deze verwerking uitsluitend overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f, AVG op grond van het gerechtvaardigde belang van een correcte facturering, de verificatie van transactiegegevens en de optimalisering en instandhouding van de functies van de Google Pay-dienst.
 Google behoudt zich tevens het recht voor om de verwerkte transactiegegevens samen te voegen met aanvullende informatie die wordt verzameld en opgeslagen tijdens het gebruik van andere Google-diensten van Google.
 De gebruiksvoorwaarden van Google Pay vindt u hier: 
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
 Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Pay vindt u op de volgende website: 
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de
– Klarna
 Bij de keuze van een Klarna-betalingsdienstverlener verloopt de betaling via de Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], SveavƤgen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna: “Klarna”). Om de verwerking van de betaling mogelijk te maken, worden uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) alsmede gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, leveringswijze) ten behoeve van de identiteit en de kredietbeoordeling aan Klarna verstrekt, mits u hiertoe in het kader van het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebt verleend conform art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt hier nagaan aan welke kredietagentschappen uw gegevens kunnen worden doorgegeven:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zgn. scorewaarden). Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. De ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand wordt door het bedrijf gebruikt om een weloverwogen beslissing te maken over de totstandkoming, uitvoering of beƫindiging van de contractuele relatie.
 U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen aan de verantwoordelijke voor de verwerking of aan Klarna. Klarna kan uw persoonsgegevens echter blijven verwerken voor zover dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.
Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zoals uiteengezet in het Privacybeleid van Klarna voor in Duitsland gevestigde betrokkenen: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
 c.q. voor in Oostenrijk gevestigde betrokkenen: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
.
 – PayPal
 Bij betaling via PayPal, creditcards via PayPal, debitering via PayPal of, indien aangeboden, “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal, geven we uw betaalgegevens door aan PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”), in het kader van de afwikkeling van de betaling. De doorgifte vindt plaats overeenkomstig art. 6, lid 1 sub b AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
 PayPal behoudt zich voor betaling via PayPal, creditcards via PayPal, debitering via PayPal of, indien aangeboden, “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal, een uitvoering van kredietcontrole voor. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit aan kredietagentschappen. Het resultaat van de kredietbeoordeling, wat betreft de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling, wordt door PayPal gebruikt om te beslissen over het aanbieden van de respectieve betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zgn. scorewaarden). Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over gegevensbescherming, met inbegrip van informatie over de gebruikte kredietagentschappen, wordt verwezen naar de verklaring inzake gegevensbescherming van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan uw persoonsgegevens echter blijven verwerken voor zover dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.
– Shopify Payments
Wij gebruiken de betalingsdienstverlener “Shopify Payments”, 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als u kiest voor een betaalmethode die wordt aangeboden via de betalingsdienstverlener Shopify Payments, wordt de verwerking van de betaling uitgevoerd via de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met art 6 lid 1 sub b AVG. De overdracht van uw gegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de betalingsverwerking met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify Payments vindt u op de volgende website: https://www.shopify.com/legal/privacy.
 Informatie over gegevensbescherming van Stripe Payments Europe Ltd. vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy
– SOFORT
 Als u kiest voor de betaalwijze “SOFORT”, dan verloopt de betalingsverwerking via de betalingsdienstverlener SOFORT GmbH, Theresienhƶhe 12, 80339 MĆ¼nchen, Duitsland (hierna: “SOFORT”), aan wie wij uw tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met de informatie over uw bestelling doorgeven overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG. Sofort GmbH is onderdeel van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ)), SveavƤgen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven met het oog op de verwerking van de betaling met de betalingsdienstverlener SOFORT en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Op de volgende website kunt u meer informatie lezen over de voorschriften inzake gegevensbescherming van SOFORT: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

9) Contact opnemen voor beoordelingsherinnering

Eigen beoordelingsherinnering (geen verzending door een klantbeoordelingssysteem)
Wij gebruiken uw e-mailadres voor een eenmalige herinnering om een beoordeling van uw bestelling in te dienen via het door ons gebruikte beoordelingssysteem, op voorwaarde dat u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om dit te doen tijdens of na uw bestelling in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG.
U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door het sturen van een bericht naar de verantwoordelijke voor de verwerking.

10) Online marketing

10.1 Facebook Pixel voor het creĆ«ren van custom audiences met uitgebreide data matching
 In ons online aanbod wordt de zogenaamde “Facebook-Pixel” van het sociale netwerk Facebook gebruikt in de vorm van uitgebreide gegevensvergelijking van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland (“Facebookā€œ).
 Op basis van zijn of haar uitdrukkelijke toestemming wordt, wanneer een gebruiker op een door ons op de website geplaatste advertentie klikt, door Facebook Pixel een toevoeging geplaatst op de URL van onze gelinkte pagina. Vervolgens wordt deze URL-parameter, na doorverwijzing, in de browser van de gebruiker vastgelegd door middel van een cookie, die door onze gelinkte website zelf wordt ingesteld. Daarnaast verzamelt deze cookie specifieke klantgegevens, zoals het e-mailadres, die wij verzamelen op onze aan Facebook-advertentie gekoppelde website tijdens transacties zoals aankooptransacties, accountlogins of registraties (extended data matching). De cookie wordt vervolgens door Facebook Pixel gelezen en maakt de overdracht van gegevens aan Facebook mogelijk, met inbegrip van specifieke klantgegevens. De door Facebook gegenereerde informatie wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Facebook en daar opgeslagen; dit kan ook doorgifte aan de servers van Facebook Inc. in de VS inhouden. Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, heeft de aanbieder de zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Unie toegepast. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractuele clausules.
Met behulp van Facebook Pixel met uitgebreide data matching is het enerzijds mogelijk voor Facebook om de bezoekers van ons online aanbod nauwkeurig te bepalen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook ads”). Dienovereenkomstig gebruiken wij Facebook Pixel met geavanceerde gegevensvergelijking om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die zijn bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde “Custom Audiences”). Met behulp van Facebook Pixel met geavanceerde gegevenskoppeling willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiĆ«le belangstelling van de gebruikers en dat deze geen intimiderend effect hebben. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door bij te houden of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website werden doorverwezen (zogenaamde “conversie”). Vergeleken met de standaardversie van Facebook Pixel, helpt de verbeterde gegevensmatchingfunctie ons de effectiviteit van onze reclamecampagnes beter te meten door meer toegeschreven conversies vast te leggen.
Alle ingediende gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, waardoor ze kunnen worden gekoppeld aan het relevante gebruikersprofiel en door Facebook kunnen worden gebruikt voor zijn eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met het beleid van Facebook inzake gegevensgebruik (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen. 
Deze verwerkingen worden uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a van de AVG uitgevoerd. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de Facebook Pixel-tracking uit te schakelen Hiervoor kunt u een opt-out-cookie instellen door op de onderstaande link te klikken, waarmee de pixeltracking van Facebook wordt gedeactiveerd:
 Deactiveer Facebook Pixel
 Deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de bovenstaande link klikken.

10.2 Gebruik van Google Ads Conversion-Tracking

Deze website gebruikt het online reclameprogramma “Google Ads” en in het kader van Google Ads de Conversion-Tracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Wij gebruiken het aanbod van Google Ads om met behulp van het reclameprogramma (zogenaamde Google Adwords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke reclame. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Ons doel is u reclame te tonen die voor u van belang is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te maken.

De cookie voor conversion-tracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Indien de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd op websites van Google Ads-klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die voor conversion-tracking hebben gekozen. Klanten krijgen inzicht in het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geĆÆdentificeerd. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de cookie voor het bijhouden van conversies van Google via uw internetbrowser onder het trefwoord “gebruikersinstellingen” te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de conversion-tracking-statistieken. Wij gebruiken Google Ads uitsluitend op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a AVG. In het kader van het gebruik van Google Ads kunnen er tevens persoonsgegevens doorgestuurd worden naar de server van Google LLC. in de VS. Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, heeft de aanbieder de zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Unie toegepast. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractuele clausules.

Op de volgende website kunt u meer informatie lezen over de voorschriften inzake gegevensbescherming van Google: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door ze te voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: 
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, gelieve de hierboven vermelde bezwaarmogelijkheid te volgen.

10.3 Google Marketing Platform

Deze website gebruikt het Online Marketing Tool Google Marketing Platform van de exploitant Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“GMP”).

GMP gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren, of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Met behulp van een cookie-ID registreert Google welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming conform art 6 lid 1 sub a AVG.

Daarnaast kan GMP met behulp van een cookie-ID conversies registreren die verband houden met advertentieverzoeken. Daar is sprake van als een gebruiker een GMP-advertentie ziet en later, met dezelfde browser, de website van de adverteerder bezoekt en een aankoop doet via die website. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonsgegevens.

Als gevolg van de gebruikte marketingtools, maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de reikwijdte en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit instrument worden verzameld door Google, wij informeren u daarom volgens onze stand van kennis als volgt: door de integratie van GMP verkrijgt Google de informatie dat u het desbetreffende onderdeel van onze website hebt opgeroepen of op Ć©Ć©n van onze advertenties hebt geklikt. Als u bij een dienst van Google geregistreerd bent, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij Google geregistreerd bent of niet hebt ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat. In het kader van het gebruik van GMP kunnen er tevens persoonsgegevens doorgestuurd worden naar de server van Google LLC. in de VS. Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, heeft de aanbieder de zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Unie toegepast. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractuele clausules.

Als u bezwaar wilt maken tegen deelname aan dit trackingproces, kunt u de cookies voor conversion tracking uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com worden geweigerd (s. https://www.google.de/settings/ads), waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies deactiveert. U kunt tevens bij de Digital Advertising Alliance via de website www.aboutads.info informatie inwinnen over de instellingen van cookies en uw gewenste instellingen uitvoeren. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geĆÆnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of het volledig uitsluiten ervan. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Op de volgende website kunt u meer informatie lezen over de voorschriften inzake gegevensbescherming van GMP by Google: https://www.google.de/policies/privacy/

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, gelieve de hierboven vermelde bezwaarmogelijkheid te volgen.

10.4 Taboola

Op onze website maken we gebruik van technologie van Taboola Inc.  (1115 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10010, VS). Taboola maakt gebruik van cookies om te bepalen welke content u gebruikt en welke van onze pagina’s u bezoekt.
Om gebruikers te kunnen traceren, hebben we de Taboola pixel op onze website geĆÆmplementeerd. De pixel volgt activiteit alleen op anonieme basis en traceert of verzamelt geen gegevens die u als persoon identificeren.
Taboola gebruikt cookies om de volgende gebruikersinformatie te verzamelen: 

 • besturingssysteem van de gebruiker,
 • webpagina’s/op onze webpagina’s bekeken content,
 • verwijzende site/link via welke de gebruiker op onze website is gekomen,
 • tijd en aantal bezoeken aan de website,
 • locatiegegevens (plaats en land),
 • IP-adressen in verkorte vorm.

Meer informatie over Taboola en hoe u het Taboola-cookie kunt deactiveren vindt u hier:
https://www.taboola.com/privacy-policy 

10.5 Clerk.io

Sommige e-mails met productaanbevelingen (nieuwsbrieven) worden verzonden via de technische dienstverlener Clerk.io ApS, Kigkurren 8G, 2. sal 2300 Kopenhagen, Denemarken, www.clerk.io, aan wie we de door u doorgegeven gegevens doorsturen wanneer u zich heeft geregistreerd voor ontvangst van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden aan deze derde partij doorgegeven overeenkomstig Artikel 6, Lid 1, Punt f van de AVG, voor behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van een promotioneel effectief, veilig en gebruikersvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Wanneer u zich registreert voor het ontvangen van productaanbevelingen, geeft u ook overeenkomstig Artikel 6, Lid 1, Punt a van de AVG uw toestemming voor het delen van de volgende gebruikersgegevens over:

 • het e-mailadres van de klant,
 • de pagina’s die een klant bezoekt,              
 • de content die een klant bekijkt via Clerk.io,
 • de klikken op content via Clerk.io,    
 • de producten in de door een klant geplaatste bestellingen (indien van toepassing).

Clerk.io gebruikt deze informatie voor het doorgeven van gepersonaliseerde productaanbevelingen en, op ons verzoek, voor statistische beoordeling en analyse.
Als u de gegevensanalyse betreffende aanbevelingen voor statistische beoordeling wilt deactiveren, is het nodig u van de nieuwsbrief af te melden.

11) Webanalysediensten

Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics met Google Signals
Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics, een websiteanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt gewoonlijk verzonden naar een server van Google en daar opgeslagen, dit kan ook leiden tot een overdracht naar de servers avn Google LLC. in de VS.
 Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics uitsluitend met de extensie “_anonymizeIp()”, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door inkorting en een directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Door middel van de extensie wordt uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere overeenkomstsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC. in de VS overgedragen en daar verkort. Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, heeft de aanbieder de zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Unie toegepast. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om te zorgen voor gegevensbescherming die verder gaat dan de standaard contractuele clausules.
 Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten in verband met website- en internetgebruik te leveren. De in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.. 
 U kunt het bewaren van cookies voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld door Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google indien u de browser-plugin van onderstaande link downloadt en installeert: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 U kunt tevens voor de browserplugin of in browsers op mobiele apparaten op de volgende link klikken om een opt-out cookie in te stellen dat het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst voorkomt (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken: Google Analytics deactiveren
 Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
 Deze website gebruikt naast Google Analytics tevens de dienst Google Signals. Met Google Signals kunnen we cross-device berichten laten genereren door Google (zgn. “cross-device tracking”). Als u in de instellingen van uw Google account “gepersonaliseerde advertenties” heeft geactiverd en een apparaat dat over internet beschikt hebt gekoppeld aan uw Google-account, dan kan Google het gebruikersgedrag op verschillende apparaten analyseren en op basis van deze informatie databasemodellen opstellen. Hierbij wordt rekening gehouden met de logins en apparaattypes van alle sitebezoekers die in een Google-account aangemeld zijn en een conversie hebben uitgevoerd. Uit de gegevens blijkt onder meer op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie plaatsvond. Wij ontvangen geen persoonsgegevens van Google, maar alleen op basis van Google Signals samengestelde statistieken. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming conform art 6 lid 1 sub a AVG.

12) Retargeting/Remarketing/Verwijzing naar reclame

Bing Ads (Microsoft Corporation) Universal Event Tracking
Deze website gebruikt Universal Event Tracking van de conversion-tracking-technologie “Bing Ads” van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).
Voor het gebruik van Universal Event Trackings wordt op elke pagina van onze website een tag geplaatst die in wisselwerking staat met de conversie-cookie die door Microsoft Bing Ads is ingesteld. Deze interactie maakt het gedrag van gebruikers op onze website traceerbaar en stuurt de aldus verzamelde informatie naar Microsoft Bing Ads. Het doel hiervan is dat bepaalde vooraf gedefinieerde doelen, zoals aankopen of leads, statistisch kunnen worden geregistreerd en geƫvalueerd om de oriƫntatie en de inhoud van onze aanbiedingen meer op de belangstelling van de gebruiker te richten. Op geen enkel moment worden de tags gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Als de overdracht van informatie over gebruikersgedrag aan Microsoft Bing Ads persoonlijke gebruikersgegevens bevat, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG op basis van uw toestemming. Indien gegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft de aanbieder de zogeheten modelcontractbepalingen van de Europese Unie toegepast om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractuele clausules.
Wenst u niet deel te nemen aan tracking, dan kunt u hiertegen bezwaar maken door de cookie van Bing Ads conversion-tracking uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversion-tracking-statistieken. U kunt tevens via de uitschakelpagina voor EU-consumenten http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
 controleren of in uw browser reclamecookies van Microsoft zijn ingesteld en zijn uitschakelen. 
Op het volgende internetadres ontvangt u nadere informatie over de voorschriften inzake gegevensbescherming van Microsoft Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Google Ads Remarketing
Onze website gebruikt de functionaliteiten van Google Ads Remarketing, hierbij adverteren wij deze website in de Google-zoekresultaten, evenals op websites van derden. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (ā€œGoogleā€). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming in overeenstemming met art 6 lid 1 sub a AVG.
Een verdere gegevensverwerking zal alleen plaatsvinden als u ons uw toestemming heeft gegeven dat uw internet- en app-browsinggeschiedenis van Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties te personaliseren die u op het web te zien krijgt. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google tijdens uw bezoek aan onze website, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiƫren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. In het kader van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen persoonsgegevens tevens naar de server van Google LLC in de VS overgedragen worden.
 U kunt het instellen van cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
 Daarnaast kunt u bij Digital Advertising Alliance via de website www.aboutads.info informeren naar het gebruik van cookies en de instellingen ervan. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geĆÆnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of het volledig uitsluiten ervan. In het geval van het niet accepteren van cookies, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
In het geval van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC met hoofdkantoor in de VS heeft de aanbieder de zogenoemde modelcontractbepalingen van de Europese Unie ten uitvoer gelegd om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractuele clausules. Meer informatie evenals het privacybeleid inzake reclame en Google kunt u hier vinden: 
https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Pinterest-Tag Conversion-Tracking
Deze website gebruikt conversion-tracking-technologie “Pinterest Tag” van Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland (“Pinterest”).
Op voorwaarde dat u van een pin van Pinterest naar onze website bent geleid zullen wij een cookie op uw computer plaatsen, die in wisselwerking staat met een eveneens geĆÆmplementeerde “tag” in de vorm van een JavaScript-code van Pinterest. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verlopen na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.
Wanneer de gebruiker door een pin op Pinterest naar deze website is geleid en als de cookie nog niet is verlopen, registreert de tag bepaalde door ons vooraf bepaalde gebruikersacties en kan deze volgen (bv. voltooide transacties, leads, zoekopdrachten op de website, oproepen naar productpagina’s). Wanneer een dergelijke actie wordt uitgevoerd, stuurt uw browser via de Pinterest-tag een HTTP-verzoek (request) van de cookie naar de server van Pinterest met bepaalde informatie over de actie (waaronder het soort actie, het tijdstip en het browsertype van het eindapparaat). Indien persoonsgegevens naar de Verenigde Staten worden doorgegeven, heeft de aanbieder de zogeheten modelcontractbepalingen van de Europese Unie toegepast om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaardcontractbepalingen.
 Door deze overdracht kan Pinterest statistieken opstellen over het gebruikersgedrag op onze website na het doorsturen van een Pinterest Pin, die dienen om ons aanbod te optimaliseren.
 Als persoonlijke gebruikersgegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG op basis van uw toestemming.
 Wij ontvangen geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geĆÆdentificeerd.
Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken door het uitschakelen van de cookie van de Pinterest tag conversion tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversion-tracking-statistieken. U kunt tevens via de uitschakelpagina voor EU-consumenten http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
 controleren of in uw browser reclamecookies van Microsoft zijn ingesteld en zijn uitschakelen. 
Op het volgende internetadres ontvangt u nadere informatie over de voorschriften inzake gegevensbescherming van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

13) Gebruik van een live chat-systeem

Eigen live chat-systeem
 Op deze website worden, met het oog op de werking van een live chat-systeem dat dient om live vragen te beantwoorden, uw meegedeelde chatnaam en uw meegedeelde chat inhoud als gegevens verzameld en opgeslagen voor het verloop van de chat. De chat en de door u opgegeven chatnaam worden uitsluitend opgeslagen in het zogenaamde RAM (Random-Access Memory) en worden onmiddellijk verwijderd zodra wij of u het chatgesprek hebben beĆ«indigd, maar niet later dan 2 uur na het laatste bericht in de chatgeschiedenis. Er worden cookies gebruikt voor de werking van de chatfunctie. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser van de sitebezoeker mogelijk zodat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen individuele gebruikers van de chatfunctie van onze website.
Als de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons legitieme belang bij een effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden. Het plaatsen van cookies is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.
 Om het opslaan van cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Als u echter alle cookies uitschakelt, kunt u mogelijk geen gebruik meer maken van de chatfunctie op onze website.

14) Tools en overig

14.1 Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we tevens de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Deze functie wordt in de eerste plaats gebruikt om te onderscheiden of een invoer afkomstig is van een natuurlijke persoon of wordt misbruikt door een machine en geautomatiseerde verwerking betreft. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de dienst reCAPTCHA en overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG, op basis van ons rechtmatig belang om individuele verantwoordelijkheid op internet vast te stellen en misbruik en spam te voorkomen. In het kader van het gebruik van Google reCAPTCHA kunnen persoonsgegevens tevens overgedragen worden aan de server van Google LLC. in de VS. Indien gegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft de aanbieder de zogeheten modelcontractbepalingen van de Europese Unie toegepast om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractuele clausules.

Meer informatie over Google reCAPTCHA evenals het privacybeleid van Google kunt u hier vinden: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, gelieve de hierboven vermelde bezwaarmogelijkheid te volgen.

14.2 Google klantbeoordelingen (voorheen Google gecertificeerd dealerprogramma)

We werken samen met Google in het kader van het programma “Google klantbeoordelingen”. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (ā€œGoogleā€). Dit programma geeft ons de mogelijkheid om klantenbeoordelingen van gebruikers van onze website te verzamelen. Na het doen van een aankoop op onze website, zal u gevraagd worden of u wenst deel te nemen aan een e-mailenquĆŖte van Google. Indien u uw toestemming geeft overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG, dan zullen wij uw e-mailadres doorgeven aan Google. U ontvangt een e-mail van Google klantbeoordelingen met de vraag om de koopervaring op onze website te beoordelen. Uw beoordeling zal dan worden gecombineerd met onze andere beoordelingen en weergegeven in ons logo Google klantbeoordelingen evenals in ons merchant center-dashboard. Daarnaast wordt uw beoordeling gebruikt voor Google verkoperbeoordelingen. In het kader van het gebruik van Google klantbeoordelingen kunnen er tevens persoonsgegevens doorgestuurd worden naar de server van Google LLC. in de VS. Indien gegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft de aanbieder de zogeheten modelcontractbepalingen van de Europese Unie toegepast om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractuele clausules.

Meer informatie over het privacybeleid van Google in het kader van het Google klantbeoordelingsprogramma vindt u op onderstaande link: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de

Meer informatie over het privacybeleid van Google verkoperbeoordelingen vindt u op onderstaande link: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474

14.3 Greenhouse

Wij gebruiken het sollicitantvolgsysteem van Greenhouse Inc. (“Greenhouse”). Met hoofdvestiging in 18 West 18th Street, 11th Fl., New York, New York 10011, V.S.

Greenhouse is een toonaangevende provider van cloudgebaseerde softwarediensten die bedrijven helpen hun wervings- en indienststellingsprocessen te beheren en optimaliseren. Wij gebruiken hun software als sollicitantvolgsysteem.   

Voor dit doeleinde worden sollicitantgegevens gedeeld met Greenhouse overeenkomstig de AVG, zodat Greenhouse de service kan verlenen. 

Met Greenhouse als onze sollicitantvolgdienst brengen wij ons indienststellingsproces systeemsgewijs in kaart en werken wij exclusief via dit systeem met de informatie over het sollicitatieproces. Binnen het systeem krijgen alleen de belanghebbenden die relevant zijn voor de betreffende opening toegangsrechten, zodat de beslissing voor indienststelling aan het einde van het proces genomen kan worden. Voor dit doeleinde verzamelen wij uw persoonsgegevens zoals salarisverwachtingen, opzeggingsperiode, adres, werkvergunning Duitsland, alle relevante documenten voor het indienststellingsproces, CV, begeleidende brief, referenties, zodat u aan ons sollicitatieproces kunt deelnemen. De verstrekte gegevens helpen ons de perfecte kandidaat te vinden.  Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens verwerkt. 

Persoonsgegevens van klanten die in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland wonen, worden momenteel in de EU opgeslagen. Greenhouse verzendt persoonsgegevens naar de V.S., aangezien ze daar onderhevig zijn aan de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie conform Commissiebesluit 2021/914/EU, om er zeker van te zijn dat deze adequaat beveiligd worden.

Bovendien voeren we een individuele risico-analyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractbepalingen.

De verwerking van de gegevens vindt vrijwillig plaats, in overeenstemming met Artikel 6, Paragraaf 1, Letter b van de AVG. 

Voor zover speciale categorieƫn persoonsgegevens in de zin van Artikel 9, Paragraaf 1 van de AVG (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de ernstig gehandicapte status) worden gevraagd aan sollicitanten als deel van het sollicitatieproces, vindt de verwerking plaats overeenkomstig Artikel 9, Paragraaf 2, Letter b van de AVG, zodat wij de rechten kunnen uitoefenen die voortkomen uit de arbeidswetgeving en de wet op de sociale zekerheid en sociale bescherming en aan onze verplichtingen daarvoor kunnen voldoen.

Cumulatief of alternatief kan de verwerking van de speciale gegevenscategorieƫn ook worden gebaseerd op Artikel 9, Paragraaf 1, Letter h van de AVG, als deze wordt uitgevoerd met gezondheidszorg of bedrijfsgeneeskunde als doeleinde, voor de evaluatie van het vermogen van de sollicitant om te werken, voor medische diagnose, zorg of behandeling in de gezondheids- of sociale sector of voor het beheer van systemen en diensten in de gezondheids- of sociale sector.

Als de sollicitant niet wordt geselecteerd gedurende de hierboven beschreven evaluatie of als een sollicitant zijn sollicitatie voortijdig intrekt, worden na uiterlijk 6 maanden zijn via e-mail verstuurde gegevens en ook alle elektronische correspondentie met inbegrip van de originele sollicitatiemail gewist na een bijbehorende kennisgeving. Deze periode is gebaseerd op ons rechtmatig belang van het antwoorden op eventuele vervolgvragen over de sollicitatie en, indien noodzakelijk, het kunnen voldoen aan onze verplichtingen bewijs te verstrekken krachtens de verordeningen over gelijke behandeling van sollicitanten.

In het geval van een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verder verwerkt op basis van Artikel 6, Paragraaf 1, Letter b van de AVG met als doeleinden het ten uitvoer brengen van de arbeidsverhouding.

Raadpleeg voor meer details over hoe Greenhouse uw persoonsgegevens verwerkt de volgende link in het privacybeleid van Greenhouse

14.4 TikTok Pixel air up

Onze online aanwezigheid maakt gebruik van “TikTok pixels” van het sociale netwerk TikTok, dat wordt geĆ«xploiteerd door TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland.

Met behulp van de TikTok pixel kan TikTok aan de ene kant vaststellen dat u als klant ten aanzien van ons online aanbod tot een doelgroep voor het weergeven van advertenties behoort. 

Op basis van het verkrijgen van zijn uitdrukkelijke toestemming, nadat een klant op een internet-advertentie heeft geklikt die door ons gepubliceerd is en bij TikTok wordt weergegeven, maakt TikTok Pixel een suffix vast aan de URL van onze gekoppelde pagina. Zodra de klant in de browser is doorgestuurd, wordt deze URL-parameter vervolgens geregistreerd door middel van een cookie die door onze gekoppelde pagina wordt geplaatst. Bovendien worden specifieke klantgegevens zoals het e-mail adres, die we verzamelen op onze website die aan de TikTok advertentie is gekoppeld voor transacties zoals aankopen, door deze cookie geregistreerd. De cookie wordt dan gelezen door de TikTok pixel en de cookie activeert de data die naar TikTok moeten worden doorgestuurd. De informatie die TikTok genereert, wordt gewoonlijk aan een server van TikTok doorgegeven en daarop opgeslagen. 

Persoonsgegevens van klanten die in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland wonen, worden momenteel in de VS of in Singapore opgeslagen. TikTok verzendt persoonsgegevens naar de VS of Singapore in overeenstemming met de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie conform Commissiebesluit 2021/914/EU om er zeker van te zijn dat deze adequaat beveiligd worden.

Bovendien voeren we een afzonderlijke risico-analyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractbepalingen.

Met behulp van de TikTok pixel met uitgebreide gegevensvergelijking kan TikTok de bezoekers van ons online aanbod nauwkeurig vaststellen als doelgroep voor het weergeven van advertenties (zogenaamde “TikTok Ads”). Dienovereenkomstig gebruiken we de TikTok pixel om de door ons geplaatste TikTok advertenties alleen aan die TikTok gebruikers te laten zien, die ook belangstelling hebben getoond voor ons online aanbod of die bepaalde eigenschappen vertonen (bijv. belangstelling voor bepaalde onderwerpen of producten, vastgesteld basis van de bezochte websites), die we doorsturen naar TikTok (zogenaamde ā€œKlantdoelgroepenā€). 

Alle verzonden gegevens worden door TikTok opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling aan het respectievelijke klantprofiel mogelijk is en TikTok kan de gegevens voor eigen advertentiedoeleinden gebruiken, in overeenstemming met de richtlijnen van TikTok voor het gebruik van gegevens 

Privacybeleid van TikTok

Bezoek de paragraaf TikTok help onder   https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de voor meer informatie over de TikTok pixel

Het privacy beleid van TikTok ten aanzien van gegevens:  https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy

De algemene voorwaarden van TikTok: https://www.tiktok.com/legal/new-terms-of-service

Deze verwerkingshandelingen vinden alleen plaats als u nadrukkelijk hebt ingestemd conform art. 6, lid (1), sub a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen, door TikTok pixeltracking te deactiveren.

Tiktok Pixel deactiveren 

Deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser hebt verwijderd, zou nog eens op bovenstaande link moeten klikken: TikTok deactiveren

14.5 SYZYGY Performance Marketing GmbH

Sommige SEO-aanbevelingen worden door de technische dienstverlener Syzygy gedaan, aan wie wij de door u verstrekte gegevens verzenden wanneer u op de air up online winkel surft. Deze gegevens worden aan deze derde verzonden conform art. 6, lid (1), sub f GDPR van de AVG en dienen ons legitiem belang bij het verbeteren van de air up online winkel. Als u akkoord gat om te surfen op de air up online winkel, stemt u tevens in conform art. 6, lid (1), sub f GDPR van de AVG om de volgende klantgegevens te delen met betrekking tot:

 • Google Analytics cookie ID

Syzygy krijgt toegang tot Google Analytics en Google Analytics 4 voor de doeleinden van het leveren van SEO-aanbevelingen en, op ons verzoek, voor statistische beoordelingen en analyse.

Als u wilt dat wij uw cookie ID niet aan derden verzenden, dient u de Google Analytics en Google Analytics 4 cookies te deactiveren. Deactiveren

14.6 Hotjar web analytics dienst

De air up website maakt gebruik van de analytische diensten van HotJar, dit doen we om de klantervaring te verbeteren. Deze diensten kunnen zowel muisklikken als scrolbewegingen registreren, ook kunnen ze informatie registreren die op deze website wordt ingevoerd via het toetsenbord. Dergelijke informatie wordt geanonimiseerd en is daarom niet terug te leiden naar een persoon. HotJar registreert geen informatie op pagina’s die geen gebruik maken van het HotJar systeem. Je kunt de HotJar-service uitschakelen via de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/.

14.7 Reviews.io

We gebruiken het platform Reviews.co.uk & REVIEWS.io (ā€œreviews.ioā€), eigendom van Liquid New Media Limited Trading, gevestigd aan het adres 29 St Nicholas Place, Leicester, LE1 4LD UK, voor het beheer van beoordelingen.  

Reviews.io stelt ons in staat om klantbeoordelingen op onze website te verzamelen, te beheren en te publiceren.  

Hiervoor wordt uw naam en uw beoordeling conform de AVG aan reviews.io doorgestuurd, zodat reviews.io diens dienst kan verlenen.  

Reviews.io verzamelt feedback van klanten via SMS, e-mail of via de in-store-app.

We zullen voor dit doel uw e-mail adres, uw naam en uw bestelgegevens, evenals uw telefoonnummer in gecodeerde en gepseudonimiseerde vorm aan reviews.io doorgeven en verwerken, zodat u deel kunt nemen aan het afgeven van beoordelingen.  

Het doorgeven van de gegevens geschiedt uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm. De persoonsgegevens worden telkens in de regio waarin deze zijn verzameld, ook verwerkt en opgeslagen.   

De verwerking van de gegevens gebeurt vrijwillig en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, conform art. 6, lid (1), sub a) van de AGV.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. (Opt-Out-Link, usercentrics-Banner) Andere details over de verwerking van uw persoonsgegevens door reviews.io vindt u via de volgende link in de privacyverklaring van reviews.io:

14.8 Builder.io

De content van onze website wordt met Builder.io aangemaakt; Builder.io, Inc., is geregistreerd via het adres 1501 Filbert St #7B San Francisco, CA 94123.

Builder.io volgt het surfgedrag van gebruikers en andere gebeurtenissen op onze website. 

Als u de uitgevoerde gegevensanalyse wilt deactiveren, moet u Builder.io onder het kopje “Diensten” van ons Consent management tool deactiveren; u kunt dit opvragen door op “Cookie-instellingen” in de voetregel van de website of hier te klikken. 

De verwerking van de gegevens gebeurt vrijwillig en alleen met je uitdrukkelijke toestemming, conform art. 6, lid (1), sub a) van de AGV.Builder.io kan de verzamelde gegevens conform art. 6, lid (1), sub f van de AVG ook zelf gebruiken voor doeleinden van marktonderzoek op grond van van diens gerechtvaardigde belang bij een vormgeving en optimalisatie van de dienstverlening die voldoet aan de behoefte. 

Persoonsgegevens van klanten die in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland wonen, worden momenteel in de VS of in (weitere Land) opgeslagen. Tool-Name verzendt persoonsgegevens naar de VS of (weiteres Land) volgens de standaardcontractclausules van de Europese Commissie conform besluit 2021/914/EU van de Commissie, om zich ervan te vergewissen dat deze adequaat worden beschermd. 

14.9 Twilio

Wij gebruiken een Marketing-tool van Twilio Germany GmbH, met hoofdkantoor in: Rosenheimer Str. 143 C, 81671 MĆ¼nchen, Duitsland (“Twilio”). 

Twilio is een messaging tool waarmee air up berichten kan sturen naar onze klanten op elk digitaal kanaal (SMS, Whatsapp, Facebook Messenger). Dit gebeurt via een webhook integratie tussen Twilio en onze normale CRM tool Klaviyo. De webhook deelt het gewenste bericht en het beoogde telefoonnummer van Klaviyo met Twilio waar ze automatisch naar de klant worden gestuurd. Er worden geen andere klantgegevens overgedragen of opgeslagen. Klanten kunnen zich op elk moment afmelden via het kanaal waarop ze gecontacteerd worden. 

Twilio is een messaging-tool, die de verbinding tussen air up en zijn klanten op alle digitale kanalen (sms, WhatsApp, Facebook Messenger) mogelijk maakt.  

Met dit doeleinde worden klantgegevens in overeenstemming met de AVG aan Twilio doorgegeven, zodat Twilio de dienst kan verlenen.  

Twilio verwerkt uw persoonsgegevens als klant (of potentiĆ«le klant) van de Twilio-diensten, zoals bijv. e-mailadres, naam, telefoonnummer, IP-adres, apparaat-ID (communicatie-metagegevens) en bestelgegevens (toeleveringsketenbeheersgegevens).  

Twilio verwerkt de persoonsgegevens van u als klant, die de toepassing, die wij op het Twilio-platform ontwikkeld hebben, gebruikt of ermee interageert, net als de personen, waarmee wij via deze toepassing communiceren. Daaronder valt informatie, die Twilio voor het doorgeven van berichten en metagegevens via berichten gebruikt, alsmede de inhoud van de communicatie.  

Met dit doeleinde registreren wij uw persoonsgegevens (e-mailadres, naam, telefoonnummer en bestelgegevens) in gecodeerde, gepseudonimiseerde vorm, zodat u aan onze Marketing-tool kunt deelnemen, om daarna berichten aan ons te verzenden en van ons te ontvangen.  

Met dit doeleinde worden uw e-mailadres, uw naam, uw telefoonnummer en uw IP-adres verwerkt. De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm doorgegeven.De verwerking van de gegevens gebeurt vrijwillig en uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming, conform art. 6 lid 1 pag. 1 lit. a AVG.  

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. (https://support.twilio.com/hc/en-us/articles/360034798533-Getting-Started-with-Advanced-Opt-Out-for-Messaging-Services). Meer details over hoe Twilio uw persoonsgegevens verwerkt, vindt u onder de volgende link in de privacyrichtlijn van Twilio: https://www.twilio.com/legal/privacy

14.10 Netlify 
Wij gebruiken Netlify, Inc. (“Netlify”), om het frontend van onze websit te hosten. Netlify is gevestigd in 44 Montgomery Street, Suite 300, San Francisco, California 94104. 
Onze website wordt bij de externe dienstverlener Netlify gehost. Netlify verwerkt het IP-adres van alle bezoekers van onze website en slaat het op in logfiles. De protocolbestanden worden niet langer dan 30 dagen opgeslagen. De gegevensverwerking vindt automatisch plaats en is verplicht/technisch noodzakelijk voor het ter beschikking stellen/gebruiken van onze website alsmede de verbertering ervan. 
Met dit doeleinde wordt uw IP-adres conform de AVG aan Netlify doorgegeven, zodat Netlify de dienst kan verlenen. 
Persoonsgegevens van klanten die in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland wonen, worden momenteel buiten de EU opgeslagen. Netlify verzendt persoonsgegevens buiten de EU volgens de standaard contractclausules van de Europese Commissie conform het besluit 2021/914/EU van de Commissie, om te garanderen dat ze adequaat beschermd zijn. 
Bovendien voeren wij per geval een risicoanalyse uit om een gegevensbescherming te garanderen die verder gaat dan de standaard contractclausules. 
De verwerking van de gegevens vindt plaats om de goede werking van onze website te garanderen conform art. 6 lid 1 pag.1 lit. f AVG.

 15) Rechten van betrokkenen

15.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u uitgebreide rechten toe (recht op informatie en interventie) ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarvan wij u hieronder op de hoogte stellen:

 • Recht op informatie conform art. 15 AVG: U hebt met name het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, de categorieĆ«n van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieĆ«n van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaarperiode of de criteria voor het bepalen van de bewaarperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking, alsmede uw recht om te worden geĆÆnformeerd over welke garanties er bestaan in overeenstemming met art. 46 AVG wanneer uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen.;
 • Recht op rectificatie conform art. 16 AVG: U hebt het recht om onjuiste gegevens die op u betrekking hebben onverwijld te laten corrigeren en/of door ons opgeslagen onvolledige gegevens te laten aanvullen.;
 • Recht op wissing conform art. 17 AVG: U hebt het recht te eisen dat uw persoonsgegevens worden gewist indien aan de vereisten van art. 17 (1) AVG is voldaan. Dit recht bestaat echter niet wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • Recht op beperking van de verwerking conform art. 18 AVG: U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, indien u het wissen van uw gegevens wegens ontoelaatbare gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan de beperking van de verwerking van uw gegevens eist, indien u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel ervan is verwezenlijkt of indien u bezwaar hebt gemaakt om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, zolang nog niet vaststaat of onze legitieme redenen prevaleren.
 • Recht op kennisgeving conform art. 19 AVG: Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen aan alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om over deze ontvangers te worden geĆÆnformeerd.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform art. 20 AVG: U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is;
 • Recht op intrekking van de gegeven toestemming conform art. 7 lid 3 AVG: U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onverwijld wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden;
 • Recht op klachten conform art. 77 AVG: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG, dan hebt u, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

15.2 RECHT OP BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BEOORDELING VAN HET BELANG OP BASIS VAN ONS UITGEBREIDE BEVOEGDE BELANG, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE, VOOR REDEN DIE UIT UW BIJZONDERE SITUATIE KOMEN, BEZWAAR AAN TE MAKEN TEGEN EEN VERWERKING MET TOEKOMSTIGE EFFECT. 
ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITSPREEKT, BEƋINDIGEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING GEBEURT MET HET OOG OP HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. U KUNT GEBRUIKMAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

16) Duur van het bewaren van de persoonsgegevens

De duur van het bewaren van persoonsgegevens wordt bepaald door de desbetreffende rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en, indien van toepassing, de desbetreffende wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen krachtens het handelsrecht en fiscale rechten).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van art. 6 lid 1 sub b AVG worden verwerkt, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van het contract en/of er van onze kant geen blijvend gerechtvaardigd belang is voor de verdere opslag ervan.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht op bezwaar heeft uitgeoefend overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht op bezwaar overeenkomstig art. 21 lid 2 van de AVG uitoefent.

Tenzij anders aangegeven in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins verwerkt.